מפעלים ומחסנים

למתקני התעשייה ולמחסנים יש דרישות מיוחדות והחלונות שלנו עם זיגוג כפול תואמים אותם לחלוטין.